"สมุนไพร" นับว่าเป็นยาที่ สำหรับรักษาโรคต่างๆ ได้มากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
"พืชสมุนไพร"ทั้งหลาย"พืชสมุนไพร"ที่นำเอามาเป็นส่วนประกอบของยารักษาโรคของคนเรานั้น
ได้รับการอนุญาตให้ใช้รักษาความเจ็บไข้ได้ป่วยของมนุษย์เราได้"พืชสมุนไพร"นั้นตั้งแต่โบราณ
ก็ทราบกันดีว่ามีคุณค่าทางยามากมายซึ่ง เชื่อกันอีกด้วยว่า ต้นพืชต่างๆก็เป็นพืชที่มีสารที่เป็นตัวยา
ด้วยกันทั้งสิ้นเพียงแต่ว่าพืชชนิดไหนจะมีคุณค่าทางยามากน้อยกว่ากันเท่านั้น
“ซ่อนกลิ่น“
"ดอกกระเจียว"
"ดอกขจร"
"ดอกกระดังงา"
"ดองดึง"
“ดอกงิ้ว”

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สมุนไพรพื้นเมือง Wednesday, 21-Feb-2007 12:28 น.